Odkazy


www.ncbi.nih.gov Nejdůležitější server pro biochemický a mol. biologický výzkum. Obsahuje sekvence aminokyselin, cDNA a mRNA proteinů, strukturní údaje o proteinech, abstrakty nebo úplné texty všech publikovaných biomedicínských výzkumných prací, odkazy a mnoho dalších věcí, jenž jsou důležité pro výzkum a klinickou praxi. Jazyk: anglický
www.iapg.cas.cz Oficiální web Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky. Jazyk: anglický a český
www.cas.cz Oficiální web Akademie věd České republiky. Jazyk: anglický a český
www.ghb.cz Oficiální web mé školy - Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod. Jazyk: český
www.biomednet.com Biomedicínský web...
www.pribyslav.cz Oficiální web města Přibyslav, kde žiji. Jazyk: český
www.biomed.cas.cz Křižovatka webových stránek biomedicínských ústavů Akademie věd České republiky. Jazyky: anglický a český
www.cuni.cz Oficiální web Univerzity Karlovy v Praze. Jazyky: anglický a český
www.muni.cz Oficiální web Masarykovy univerzity v Brně. Jazyky: anglický a český
www.kav.cas.cz Oficiální web Knihovny Akademie věd České republiky. Jazyky: anglický a český
www.img.cas.cz Oficiální web Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Jazyky: anglický a český
www.uochb.cas.cz Oficiální web Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Jazyky: anglický a český
www.iach.cz Oficiální web Ústavu analytické chemie Akademie věd České republiky. Jazyky: anglický a český
www.vuzv.cz Oficiální web Ústavu živočišné výroby. Jazyky: anglický a český
www.nih.gov Oficiální web Národního ústavu zdraví (USA). Jazyk: anglický
www.mshri.on.ca Oficiální stránky Výzkumného ústavu Samuela Lunenfelda (The Samuel Lunenfeld Research Institute - Kanada). Jazyk: anglický
www.nature.com Časopis NATURE. Jazyk: anglický
www.expasy.org ExPASy Molecular Biology Server
www.rcsb.org/pdb Protein Data Bank
www.roslin.ac.uk/public 
/webtablesGR.pdf
Web o somatickém nukleárním transferu - klonování.
www.rodentia.com Katalog hlavních stránek zabývajících se genetikou a výzkumem myši. Jazyk: anglický
www.tbase.jax.org Databáze mutací myši vzniklých transgenezí a cílenou mutagenezí. Jazyk: anglický
www.informatics.jax.org Databáze myšího genomu. Jazyk: anglický
www.emma.rm.cnr.it Evropský archiv mutací myši. Jazyk: anglický
www.gsf.de Německé centrum "The ENU-mouse mutagenesis screen project" poskytující informace o pokrocích ve výzkumu genomu myši. Jazyky: anglicky a německy
www.genomesystems.com Web soukromé společnosti, jenž poskytuje služby týkající se Gene Knock-outu myši. Jazyk: anglický
www.lexgen.com Web soukromé společnosti poskytující služby, které se týkají Gene Knock-outu myši, a informace tykající se genomu myši. Jazyk: anglický
http://milan-blaha.blog.czBlog