ABSTRAKT NA KONFERENCI:

http://obrazar.web2.cz/obrazar/konference.phtml

Internalizovaná homofobie

Milan Blaha

Motto: "Pokud se setkáváme s populací mužů, kteří se za žádných okolností nedokáží vzrušit s osobami stejného pohlaví, jedná se o bezprecedentní kulturní jev, který nemá obdoby a zasloužil by si vysvětlení." Halperin

Internalizovaná homofobie je sebezáchovná emoce homosexuálů spojená s přijetím vlastní homosexuality a odlišnosti. Jedná se o posttraumatický stresor z druhé fáze coming-outu, jak jej popisuje Cassová, který je během dalších fázích coming-outu odstraňován. Původ internalizované homofobie lze hledat i v širším kontextu sociální konstrukce (homo)sexuality. Homosexualita není vnímána jako perverze, které je schopen více méně každý, ale jako osud, něco, co je uloženo v nejniternějším jádře osobnosti - vzniká coming-out. V důsledku vymezení homosexuality vůči heterosexualitě a „konstrukce osudovosti“ vyvstává potřeba heterosexuálů se také vůči homosexualitě vymezit, k čemuž slouží homofobie. Homosexuální identita každého jedince je konstrukcí heteronormativity, a proto lze říci, že společnost do značné míry určuje, jaké psychické a osobní problémy homosexuál má. Homosexuál přijímá homosexualitu takovou, jakou mu ji heterosexualismus vytvoří. Stále větší vymezování homosexuality a heterosexuality, společenský tlak na identifikaci se „správnou“ orientací a absence společenských institucí spojených s homosexualitou („homofobní“ mlčení a negativní konstrukce) způsobují, že coming-out se stává extrémnějším, objevuje se např. přenesená suicidální aktivita směřovaná k rodičům. Čím extrémnější je ale coming-out, tím pravděpodobnější je jeho dokončení, tedy syntéza homosexuální identity jedince s heteronormativní společností - klesá počet egodystonních homosexuálů. Práce se snaží ukázat, jak sociální konstrukty heterosexualismu vytvářejí homosexuální identitu, psychické i partnerské problémy homosexuálů, které se zpětnou vazbou promítají v konstrukci heterosexualismu. Práce také poukazuje na nezastupitelnou roli blízkých přátel v procesu přijetí minoritní sexuální orientace.